MENU

HỖ TRỢ

HOTLINE0948 362 236

NQ 08-09, Nguyệt Quế 08, Vinhomes Star City, TP. Thanh Hóa
0948 362 236

Đánh giá hợp quy

Đánh giá sự phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. Việc đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động kiểm tra nghiệm thử, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

Kiểm Định 6 chuyên tổ chức cung cấp các dịch vụ đánh giá hợp quy, hợp chuẩn phù hợp các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

0948362236 Chat ZALO
.
.
.
.