MENU

HỖ TRỢ

HOTLINE0948 362 236

NQ 08-09, Nguyệt Quế 08, Vinhomes Star City, TP. Thanh Hóa
0948 362 236

VĂN BẢN

Chương V – Luật an toàn, vệ sinh lao động 84/2015/QH13

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Chương IV – Luật an toàn, vệ sinh lao động 84/2015/QH13

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù.

Chương III – Luật an toàn, vệ sinh lao động 84/2015/QH13

Các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chương II – Luật an toàn vệ sinh lao động 84/2015/QH13

Các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động

Luật An toàn vệ sinh lao động 84/2015/QH13

Trong kỳ họp thứ 9 ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là căn cứ có hiệu lực pháp lý quan trọng nhất về quyền, nghĩa vụ của mọi thành viên trong vấn đề bảo vệ an toàn, vệ sinh lao động.
0948362236 Chat ZALO
.
.
.
.